Βρυσούλλες

Βαρωσίων 39

Βρυσούλλες

Αμμόχωστος , CY 5522

Τηλέφωνο : 23-962424

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα