Μισιαούλη & Καβάζογλου

Μισιαούλη Και Καβάζογλου 88

Λεμεσός , CY 3720

Τηλέφωνο : 25-565274

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα