Καντάρας BrandingImageAlt

Καντάρας

Καντάρας 58

Καϊμακλί

Λευκωσία , CY 1037

Τηλέφωνο : 22-433430

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα