Ενέργεια στο ταξίδι σας

Καύσιμα Esso

Πώς λειτουργεί το πετρέλαιο κίνησής μας

Ακολουθήστε τη διαδρομή της ενέργειας μέσα στον κινητήρα πετρελαίου

Εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου

Το πετρέλαιο κίνησης Esso βοηθάει στον καθαρισμό των εγχυτήρων ψεκασμού καυσίμου και στη βελτίωση απόδοσης του κινητήρα.

Θάλαμος καύσης

Όλα λειτουργούν αρμονικά στο θάλαμο καύσης, για την καλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Μια προσεκτική ματιά

Το πετρέλαιο κίνησης Esso είναι σχεδιασμένo σε μικροσκοπικό επίπεδο για να βοηθάει στον καθαρισμό των βαλβίδων εισαγωγής.

Βαλβίδα εξαγωγής

Από την βαλβίδα εξαγωγής διοχετεύονται τα καυσαέρια. Το υψηλής ποιότητας πετρέλαιο κίνησης Esso βοηθάει στη μείωση των εκπομπών

Αναφορές/αξιώσεις βασίζονται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (1) Δοκιμές /έρευνες σε κινητήρες αυτοκινήτων είτε από την εταιρεία ή από τρίτους (2) Επίσημες κυβερνητικές δημοσιεύσεις (3) Άλλη επιστημονική βιβλιογραφία. Ο τύπος κινητήρα, ο τρόπος οδήγησης και άλλοι παράγοντες μπορούν επίσης να καθορίσουν την επίδοση των καυσίμων και των αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης καυσίμων.