Λιοπέτρι

1Ης Απριλίου 33

Λιοπέτρι

Αμμόχωστος , CY 5320

Τηλέφωνο : 23-943060

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα