Γρίβα Διγενή, Λάρνακα

Γρίβα Διγενή 43

Λάρνακα , CY 6036

Τηλέφωνο : 24-652200

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα