Δρόμος Δεκέλιας

Λεωφόρος Λάρνακας Δεκέλειας

Λάρνακα , CY 6019

Τηλέφωνο : 24-668676

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα