Μοσφιλωτή

Λεωφόρος Λεμεσού 4

Μοσφιλωτή

Λάρνακα , CY 7647

Τηλέφωνο : 22-533633

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα