Αμαθούντος

Ονησίλου 1

Αμαθούς

Λεμεσός , CY 4532

Τηλέφωνο : 25-310136

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κοπή Κλειδιών
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα