Βάση Επισκοπής

Loopway Episkopi Sba

Λεμεσός , CY 4153

Τηλέφωνο : 25-211547

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα