Πισσούρι

Δρόμος Πάφου 26

Πισσούρι

Λεμεσός , CY 4607

Τηλέφωνο : 25-221010

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα