Μακαρίου BrandingImageAlt

Μακαρίου

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙII 65

Λευκωσία , CY 1070

Τηλέφωνο : 22-375297

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα