Βιομηχανική Στροβόλου

Σπύρου Κυπριανού 14

Στρόβολος

Λευκωσία , CY 2033

Τηλέφωνο : 22-427528

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα