Γέρι

Λεωφόρος Γερίου

Λευκωσία , CY 2200

Τηλέφωνο : 22-488555

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα