Χλώρακα

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Ιιι 80

Έμπα

Πάφος , CY 8250

Τηλέφωνο : 26-271020

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα