Λινόπετρα BrandingImageAlt

Λινόπετρα

Κολωνακίου 23

Λινόπετρα

Λεμεσός , CY 4103

Τηλέφωνο : 25-324880

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα
  • Κοπή Κλειδιών