Παρεκκλησιά Βόρεια BrandingImageAlt

Παρεκκλησιά Βόρεια

Γρ. Αυξεντίου 130

Παρεκκλησιά

Λεμεσός , CY 4520

Τηλέφωνο : 25-366669

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα