Μακεδονιτίσσης BrandingImageAlt

Μακεδονιτίσσης

Μακεδονιτίσσης 105

Στρόβολος

Λευκωσία , CY 2057

Τηλέφωνο : 22-513003

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα