Σπύρου Κυπριανού BrandingImageAlt

Σπύρου Κυπριανού

Σπύρου Κυπριανού 219

Στρόβολος

Λευκωσία , CY 2047

Τηλέφωνο : 22-322181

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα