Ευαγόρα Παλληκαρίδη BrandingImageAlt

Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Ευαγόρα Παλληκαρίδη 53

Πάφος , CY 8010

Τηλέφωνο : 26-933657

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα