Ενέργεια στο ταξίδι σας

Καύσιμα Esso

Πώς λειτουργεί η βενζίνη μας

Ακολουθήστε τη διαδρομή της ενέργειας μέσα στον κινητήρα βενζίνης

Εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου

Η βενζίνη Esso βοηθάει στον καθαρισμό των εγχυτήρων ψεκασμού καυσίμου και στη βελτίωση απόδοσης του κινητήρα.

Βαλβίδες εισαγωγής

Η βενζίνη Esso έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει στο να απομακρυνθούν τα βλαβερά κατάλοιπα. Καθαρότερες βαλβίδες οδηγούν στην ομαλή εισαγωγή του μείγματος αέρα/βενζίνης.

Θάλαμος καύσης

Όλα λειτουργούν αρμονικά στο θάλαμο καύσης για την καλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Μια προσεκτική ματιά

Η βενζίνη Esso είναι σχεδιασμένη σε μικροσκοπικό επίπεδο για να βοηθάει στον καθαρισμό των βαλβίδων εισαγωγής.

βαλβίδες εξαγωγής

Από τη βαλβίδες εξαγωγής διοχετεύονται τα καυσαέρια. H υψηλής ποιότητας βενζίνη Esso βοηθάει στη μείωση των εκπομπών.

Αναφορές/αξιώσεις βασίζονται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (1) Δοκιμές /έρευνες σε κινητήρες αυτοκινήτων είτε από την εταιρεία ή από τρίτους (2) Επίσημες κυβερνητικές δημοσιεύσεις (3) Άλλη επιστημονική βιβλιογραφία. Η βάση για σύγκριση για όλες τις αναφορές, είναι η σύγκριση με άλλα καύσιμα χωρίς πρόσθετα. Ο τύπος κινητήρα, ο τρόπος οδήγησης και άλλοι παράγοντες μπορούν επίσης να καθορίσουν την επίδοση των καυσίμων και των αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης καυσίμων.