Λυθροδόντας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙII 99

Λυθροδόντας

Λευκωσία , CY 2565

Τηλέφωνο : 22-543375

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα