Λεωφόρος Στροβόλου BrandingImageAlt

Λεωφόρος Στροβόλου

Λεωφόρος Στροβόλου 37

Στρόβολος

Λευκωσία , CY 2018

Τηλέφωνο : 22-421248

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Αντλίες Υψηλής Ροής (HGV)
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τετάρτες Απόγευμα