Κίτι BrandingImageAlt

Κίτι

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙII 35

Κίτι

Λάρνακα , CY 7550

Τηλέφωνο : 24-828666

Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος

Ανοικτό 24 ώρες

Παροχές

  • Αυτόματο Πλυντήριο
  • Πλύσιμο στο Χέρι
  • Καύσιμα Θέρμανσης
  • Κατάστημα
  • Κατάστημα Κλειστό Τρίτες Απόγευμα